Sector Buy-Side
Rank
CFO Sell-Side
Rank
CFO
Auto Parts 1 Akihiro Eto, Bridgestone Corp. 1 Akihiro Eto, Bridgestone Corp.
2 Kenichiro Ito, Denso Corp.
Autos 1 Satoshi Ozawa,
Toyota Motor Corp.
1 Mitsuru Takahashi,
Fuji Heavy Industries
2 Joseph Peter, Nissan Motor Co. 2 Kiyoshi Ozaki,
Mazda Motor Corp.
3 Masahiro Takahashi,
Daihatsu Motor Co.
Ceramics & Glass 1 Mark Lyons,
Nippon Sheet Glass Co.
Chemicals 1 Yasuhiko Saito,
Shin-Etsu Chemical Co.
1 Shotaro Yoshimura,
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.
2 Hayato Hirano, JSR Corp. 2 Masato Izumihara,
Ube Industries*
Yuichi Kawarasaki, Kuraray Co.*
Construction 1 Misao Akune, Taisei Corp.
Electronics/
Components
1 Masuo Yoshimatsu, Nidec Corp. 1 Masuo Yoshimatsu, Nidec Corp.
2 Yoshitaka Fujita,
Murata Manufacturing Co.
Electronics/
Consumer
1 Masaru Kato, Sony Corp.
2 Hideaki Kawai, Panasonic Corp.
Electronics/Industrial
(including Semiconductors)
1 Toyoaki Nakamura, Hitachi 1 Hiroki Yoshimatsu,
Mitsubishi Electric Corp.
2 Kazuhiko Kato, Fujitsu
3 Toyoaki Nakamura, Hitachi
Electronics/Precision Instruments 1 Kenji Ema, Hoya Corp. 1 Kenji Ema, Hoya Corp.
2 Toshizo Tanaka, Canon 2 Yoshiaki Ando,
Konica Minolta Holdings
3 Zenji Miura, Ricoh Co. 3 Zenji Miura, Ricoh Co.
Financials/Banks 1 Taihei Yuki,
Mitsubishi UFJ Financial Group
1 Hideyuki Takahashi,
Mizuho Financial Group
2 Hideyuki Takahashi,
Mizuho Financial Group
2 Masaki Tanabe, Aozora Bank*
Shigeru Tsukamoto,
Shinsei Bank*
Financials/Insurance 1 Haruyuki Urata, Orix Corp. 1 Haruyuki Urata, Orix Corp.
Health Care & Pharmaceuticals 1 Toshihide Takai, Mani 1 Yoshio Itaya,
Chugai Pharmaceutical Co.
2 Yasumasa Masuda,
Astellas Pharma
2 Yasumasa Masuda,
Astellas Pharma
3 Yuji Hosogai, Shionogi & Co. 3 Hiroshi Takahara,
Takeda Pharmaceutical Co.
Housing & Real Estate 1 Hiroshi Asai, Mitsui Fudosan Co. 1 Tetsuji Ogawa,
Daiwa House Industry Co.
2 Shiro Fujisawa,
Mitsubishi Estate Co.
2 Yoshiyuki Odai, Sumitomo Realty & Development Co.
3 Tetsuji Ogawa,
Daiwa House Industry Co.
3 Hiroshi Asai, Mitsui Fudosan Co.
Machinery 1 Mikio Fujitsuka, Komatsu 1 Mikio Fujitsuka, Komatsu
2 Akira Nagai,
Harmonic Drive Systems
Metals 1 Shinichi Okada, JFE Holdings
Plant Engineering & Shipbuilding 1 Masayuki Sato, JGC Corp. 1 Masahito Kawashima,
Chiyoda Corp.
Retailing 1 Takeshi Okazaki,
Fast Retailing Co.
1 Yoshiyuki Yahagi, Lawson
2 Yoshiyuki Yahagi, Lawson 2 Yoshiki Miyamoto,
FamilyMart Co.
Software/Business 1 Ken Takayama, Rakuten 1 Akihisa Watai,
Internet Initiative Japan
2 Ken Takayama, Rakuten
3 Mahendra Negi, Trend Micro
Telecommunications 1 Yoshimitsu Goto, SoftBank Corp.
2 Hirofumi Morozumi, KDDI Corp.
Trading Companies 1 Toyosaku Hamada,
Sumitomo Corp.
1 Ryoichi Ueda, Mitsubishi Corp.
2 Joji Okada, Mitsui & Co.* 2 Toyosaku Hamada,
Sumitomo Corp.
Yukihiko Matsumura,
Marubeni Corp.*
Transportation 1 Toshiro Ichinose,
East Japan Railway Co.