Sector Buy-Side
Rank
CEO Sell-Side
Rank
CEO
Auto Parts 1 Nobuaki Katoh, Denso Corp. 1 Nobuaki Katoh, Denso Corp.
2 Toshio Komeji, TS Tech Co. 2 Masaaki Tsuya,
Bridgestone Corp.
3 Masaaki Tsuya,
Bridgestone Corp.
- -
Autos 1 Carlos Ghosn, Nissan Motor Co. 1 Carlos Ghosn, Nissan Motor Co.
2 Akio Toyoda, Toyota Motor Corp. 2 Akio Toyoda, Toyota Motor Corp.
3 Takanobu Ito, Honda Motor Co. 3 Takanobu Ito, Honda Motor Co.
Beverages,
Food & Tobacco
1 Masatoshi Ito, Ajinomoto Co. 1 Masatoshi Ito, Ajinomoto Co.
2 Akira Matsumoto, Calbee 2 Akira Matsumoto, Calbee
3 Mitsuomi Koizumi,
Japan Tobacco
- -
Broadcasting 1 Tadashi Ishii, Dentsu - -
Chemicals 1 Shunzo Mori,
Shin-Etsu Chemical Co.
1 Yukio Nagira, Nitto Denko Corp.
2 Mitsunobu Koshiba, JSR Corp. 2 Kenji Sakai, Nippon Paint Co.
3 Yukio Nagira, Nitto Denko Corp. 3 Mitsunobu Koshiba, JSR Corp.
Construction 1 Yoshiaki Fujimori,
Lixil Group Corp.
1 Toru Shiraishi, Obayashi Corp.
2 Takashi Yamauchi, Taisei Corp. 2 Takashi Yamauchi, Taisei Corp.
- - 3 Yoshiaki Fujimori,
Lixil Group Corp.
Electronics/
Components
1 Shigenobu Nagamori,
Nidec Corp.
1 Shigenobu Nagamori,
Nidec Corp.
2 Yoshihito Yamada, Omron Corp. 2 Tsuneo Murata,
Murata Manufacturing Co.
3 Tetsuo Kuba, Kyocera Corp. 3 Tetsuo Kuba, Kyocera Corp.
Electronics/
Consumer
1 Kazuo Hirai, Sony Corp. 1 Kazuhiro Tsuga, Panasonic Corp.
2 Kazuhiro Tsuga, Panasonic Corp. - -
Electronics/Industrial
(including Semiconductors)
1 Hiroaki Nakanishi, Hitachi 1 Hiroaki Nakanishi, Hitachi
2 Kenichiro Yamanishi,
Mitsubishi Electric Corp.
2 Norio Sasaki, Toshiba Corp.
3 Norio Sasaki, Toshiba Corp. 3 Masami Yamamoto, Fujitsu
Electronics/Precision Instruments 1 Hiroshi Suzuki, Hoya Corp. 1 Makoto Kimura, Nikon Corp.
2 Fujio Mitarai, Canon 2 Hiroshi Suzuki, Hoya Corp.
3 Atsushi Horiba, Horiba 3 Morio Ono, Tamron Co.*
- - Toshikazu Koike,
Brother Industries*
Energy & Utilities 1 Tsuyoshi Okamoto,
Tokyo Gas Co.
1 Tsuyoshi Okamoto,
Tokyo Gas Co.
- - 2 Toshiaki Kitamura, Inpex Corp.
- - 3 Akira Chiba,
Shikoku Electric Power Co.
Financials/Banks 1 Yasuhiro Sato,
Mizuho Financial Group
1 Yasuhiro Sato,
Mizuho Financial Group
2 Koichi Miyata,
Sumitomo Mitsui Financial Group
2 Koichi Miyata,
Sumitomo Mitsui Financial Group
3 Katsunori Nagayasu,
Mitsubishi UFJ Financial Group
3 Katsunori Nagayasu,
Mitsubishi UFJ Financial Group*
- - Mitsuyoshi Okano, Suruga Bank*
Financials/Insurance 1 Shuzo Sumi, Tokio Marine Holdings 1 Shuzo Sumi,
Tokio Marine Holdings
2 Yoshihiko Miyauchi, Orix Corp. 2 Koichiro Watanabe,
Dai-ichi Life Insurance Co.
3 Koji Nagai, Nomura Holdings 3 Yoshihiko Miyauchi, Orix Corp.
Health Care & Pharmaceuticals 1 Yoshihiko Hatanaka,
Astellas Pharma
1 Yoshihiko Hatanaka,
Astellas Pharma
2 Masaaki Matsutani, Mani 2 Yasuchika Hasegawa,
Takeda Pharmaceutical Co.
3 Isao Teshirogi, Shionogi & Co. 3 Haruo Naito, Eisai Co.
Housing & Real Estate 1 Isao Minabe,
Daito Trust Construction Co.
1 Isao Minabe,
Daito Trust Construction Co.
2 Hirotaka Sugiyama,
Mitsubishi Estate Co.
2 Hirotaka Sugiyama,
Mitsubishi Estate Co.
3 Masanobu Komoda,
Mitsui Fudosan Co.
- -
Machinery 1 Yoshiharu Inaba, Fanuc Corp. 1 Hiroyasu Naito, Rinnai Corp.
2 Kazuaki Kotani, Nabtesco Corp. 2 Norio Otsuka, NSK
3 Katsunori Maruyama, SMC Corp. - -
Metals 1 Nobumasa Kemori,
Sumitomo Metal Mining Co.
1 Nobumasa Kemori,
Sumitomo Metal Mining Co.
- - 2 Masao Yamada,
Dowa Holdings Co.
Paper & Textiles 1 Akihiro Nikkaku, Toray Industries 1 Kiyoshi Otsubo, Rengo Co.
- - 2 Akihiro Nikkaku, Toray Industries
- - 3 Ryuzo Sakamoto, Toyobo Co.
Plant Engineering & Shipbuilding 1 Hideaki Omiya,
Mitsubishi Heavy Industries
1 Hideaki Omiya,
Mitsubishi Heavy Industries
2 Koichi Kawana, JGC Corp. - -
Retailing 1 Tadashi Yanai, Fast Retailing Co. 1 Tadashi Yanai, Fast Retailing Co.
2 Takeshi Niinami, Lawson 2 Takeshi Niinami, Lawson
3 Junji Ueda, FamilyMart Co. 3 Takao Yasuda, Don Quijote Co.
Software/Business 1 Minoru Tanaka, Kakaku.Com 1 Yuji Otsuka, Otsuka Corp.
2 Yuji Otsuka, Otsuka Corp. 2 Minoru Tanaka, Kakaku.Com
3 Itaru Tanimura, M3 3 Hiroshi Mikitani, Rakuten
Software/
Entertainment
1 Isao Moriyasu, DeNA Co. 1 Isao Moriyasu, DeNA Co.
2 Satoru Iwata, Nintendo Co. 2 Satoru Iwata, Nintendo Co.
3 Kenzo Tsujimoto, Capcom Co. - -
Telecommunications 1 Masayoshi Son, SoftBank Corp. 1 Masayoshi Son, SoftBank Corp.
2 Takashi Tanaka, KDDI Corp. 2 Takashi Tanaka, KDDI Corp.
3 Hiroo Unoura, Nippon Telegraph and Telephone Corp. 3 Hiroo Unoura, Nippon Telegraph and Telephone Corp.
Trading Companies 1 Masahiro Okafuji, Itochu Corp. 1 Masahiro Okafuji, Itochu Corp.
2 Teruo Asada, Marubeni Corp. 2 Teruo Asada, Marubeni Corp.
3 Ken Kobayashi, Mitsubishi Corp. - -
Transportation 1 Yasumi Kudo,
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
1 Shinichiro Ito,
All Nippon Airways Co.*
2 Satoshi Ishizaki,
Kintetsu World Express*
Yasumi Kudo, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha*
Tetsuro Tomita,
East Japan Railway Co.*
3 Koichi Muto, Mitsui O.S.K. Lines