Sector Buy-Side
Rank
IR Professional Sell-Side
Rank
IR Professional
Auto Parts 1 Naohito Tainaka, Denso Corp. 1 Naohito Tainaka, Denso Corp.
2 Toshiki Yauchi, Nifco - -
Autos 1 Hideo Kojima, Suzuki Motor Corp. 1 Kazuta Amemiya,
Nissan Motor Co.
2 Kazuta Amemiya,
Nissan Motor Co.
2 Tetsuo Oshima,
Honda Motor Co.
3 Kazushi Kotani,
Mazda Motor Corp.
3 Kazushi Kotani,
Mazda Motor Corp.
Beverages, Food & Tobacco 1 Osamu Ishizaka,
Asahi Group Holdings
1 Osamu Ishizaka,
Asahi Group Holdings
2 Koji Kawabata, Ajinomoto Co. 2 Soichiro Watanabe,
Nippon Meat Packers
3 Hideyuki Aizawa, Japan Tobacco 3 Jun Sato, Kirin Holdings Co.
Broadcasting - - 1 Shinya Mori, Dentsu
- - 2 Yuko Kunita,
Nippon Television Holdings
- - 3 Satoru Yagi,
Hakuhodo DY Holdings
Ceramics & Glass - - 1 Toshihiro Ueda, Asahi Glass Co.
Chemicals 1 Ken Nakamura,
Shin-Etsu Chemical Co.
1 Nobuhiro Kato,
Showa Denko K.K.
- - 2 Yoshifumi Hata, Daicel Corp.
- - 3 Sadayuki Kishi, Air Water
Construction 1 Naoki Mita, Taikisha 1 Toshihiro Inoue, Haseko Corp.
- - 2 Hisatsugu Shimada, Taisei Corp.
- - 3 Keishi Saito, Lixil Group Corp.
Electronics/Components 1 Masahiro Nagayasu, Nidec Corp. 1 Satoshi Sakai, TDK Corp.
2 Satoshi Sakai, TDK Corp.* 2 Masahiro Nagayasu, Nidec Corp.
Shinichi Takagi, Nidec Corp.* - -
Electronics/Consumer 1 Mami Masuda, Panasonic Corp. 1 Mami Masuda, Panasonic Corp.
2 Tatsuyuki Sonoda, Sony Corp. 2 Tatsuyuki Sonoda, Sony Corp.
3 Justin Hill, Sony Corp. 3 Takaaki Nose,
JVC Kenwood Corp.
Electronics/Industrial (including Semiconductors) 1 Kohei Hayashi, Toshiba Corp. 1 Kohei Hayashi, Toshiba Corp.
2 Takeshi Yamamoto,
Mitsubishi Electric Corp.
2 Kosuke Sato, Fujitsu
3 Hiromichi Nakanishi, NEC Corp. 3 Hiromichi Nakanishi, NEC Corp.
Electronics/
Precision Instruments
1 Naoji Ito, Hoya Corp. 1 Toshio Hanaoka,
Seiko Epson Corp.
2 Masashiro Kobayashi, Canon 2 Ichiro Shirai,
Konica Minolta Holdings*
3 Yasuhiro Shinbo, Ricoh Co. Yasutoshi Fujiwara,
Olympus Corp.*
Energy & Utilities - - 1 Tatsuhiro Tanaka,
Electric Power Development Co.
- - 2 Yuji Nakajima, JX Holdings
Financials/Banks 1 Koji Fujiwara,
Mizuho Financial Group
1 Koji Fujiwara,
Mizuho Financial Group
2 Katsuji Oka,
Sumitomo Mitsui Trust Holdings
2 Yoshinao Shinohara,
Mitsubishi UFJ Financial Group
- - 3 Tadahiro Kaneko, Sumitomo Mitsui Financial Group
Financials/Insurance 1 Shiro Sasaki, Tokio
Marine Holdings
1 Shinichi Hara, NKSJ Holdings
2 Shinichi Hara, NKSJ Holdings 2 Shiro Sasaki,
Tokio Marine Holdings
- - 3 Yasuhiro Kunii,
Dai-ichi Life Insurance Co.
Health Care & Pharmaceuticals 1 Ryohei Yanagi, Eisai Co. 1 Kumiko Furusho,
Astellas Pharma
- - 2 Shigemichi Kondo,
Daiichi Sankyo Co.
- - 3 Ryohei Yanagi, Eisai Co.
Housing & Real Estate 1 Yugo Ono, Mitsui Fudosan Co. 1 Shuji Kawai,
Daito Trust Construction Co.
2 Shuji Kawai,
Daito Trust Construction Co.*
2 Yugo Ono, Mitsui Fudosan Co.
Yutaro Yotsuzuka,
Mitsubishi Estate Co.*
3 Yutaro Yotsuzuka,
Mitsubishi Estate Co.
Machinery 1 Masaki Kimura, THK Co. 1 Masaki Kimura, THK Co.
2 Yasushi Uchida, NSK 2 Shigeo Morishima, Komatsu
3 Shigeo Morishima, Komatsu* 3 Yasushi Uchida, NSK
Takahisa Okuyama,
Japan Steel Works*
- -
Metals 1 Masato Hoshi, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. 1 Masato Hoshi, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.
2 Koji Matsunaga, JFE Holdings 2 Toshiko Kouno, Hitachi Metals
- - 3 Yasuo Kawamura,
Maruichi Steel Tube
Paper & Textiles - - 1 Midori Oka, Rengo Co.
- - 2 Naohiro Asami, Toray Industries
Plant Engineering & Shipbuilding 1 Naoyuki Nakayama,
Chiyoda Corp.
1 Hideo Oshima,
Sumitomo Heavy Industries
2 Akihiro Yamagami, JGC Corp. - -
Retailing 1 Tomoaki Ikeda, FamilyMart Co. 1 Tomoaki Ikeda, FamilyMart Co.
2 Satoshi Tan, United Arrows 2 Mitsuo Takahashi,
Don Quijote Co.
- - 3 Satoshi Tan, United Arrows
Software/Business 1 Tetsuya Fukunaga, SCSK Corp. 1 Sonoko Miyakawa, CyberAgent
2 Yuko Ichikawa, Rakuten 2 Yuko Ichikawa, Rakuten
- - 3 Shin Ueoka,
Nomura Research Institute
Software/Entertainment 1 Miho Hakata, Gree 1 Shinichiro Yoneyama, Konami Corp.
Telecommunications 1 Kenji Aketa, KDDI Corp. 1 Kenji Aketa, KDDI Corp.
2 Takashi Okubo, SoftBank Corp. 2 Takashi Okubo, SoftBank Corp.
3 Shinichiro Okayama,
SoftBank Corp.
3 Seiya Akimoto, NTT Docomo
Trading Companies 1 Satoshi Watanabe, Itochu Corp. 1 Yasushi Okahisa,
Mitsubishi Corp.
2 Yasushi Okahisa,
Mitsubishi Corp.
2 Satoshi Watanabe, Itochu Corp.
3 Kenichi Hori, Mitsui & Co. - -
Transportation 1 Yuichi Matsumoto,
East Japan Railway Co.
1 Yuichi Matsumoto,
East Japan Railway Co.
2 Takehiko Ota, Mitsui O.S.K. Lines 2 Ichiro Fukuzawa,
All Nippon Airways Co.*
3 Ichiro Fukuzawa,
All Nippon Airways Co.
Takehiko Ota,
Mitsui O.S.K. Lines*